Máy bộ đàm hàng hải VHF

Bộ đàm cầm tay hàng hải VHF

IC-M92D

VHF MARINE TRANSCEIVER
Thiết bị cầm tay khử tiếng ồn chủ động đầu tiên trên thế giới tích hợp DSC và GPS

IC-M85

VHF MARINE TRANSCEIVER
Một bộ đàm cầm tay trên biển và trên bộ được kết hợp làm một

IC-M88

VHF MARINE TRANSCEIVER
Kích thước nhỏ gọn phù hợp sử dụng cho mục đích thương mại

IC-M73/IC-M73EURO

VHF MARINE TRANSCEIVER
Mỏng, thời trang, mạnh mẽ kết hợp các tính năng chuyên nghiệp

IC-M37

VHF MARINE TRANSCEIVER
6 Watt VHF với Float'n Flash và 12 giờ hoạt động
Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trên biển

IC-M25

VHF MARINE TRANSCEIVER
Mỏng, nhẹ, hiệu suất cao và các tính năng thông minh

Bộ đàm gắn trạm VHF

IC-M424/IC-M424G

VHF MARINE TRANSCEIVER
Công nghệ khử tiếng ồn chủ động và GPS tích hợp để cài đặt đơn giản

IC-M506GE

VHF MARINE TRANSCEIVER
Kết hợp bộ thu VHF và GPS / AIS gắn cố định với kết nối NMEA 2000™

IC-M330GE

VHF MARINE TRANSCEIVER
Hiệu suất hàng đầu Siêu nhỏ gọn

IC-M506

VHF MARINE TRANSCEIVER
Kết hợp giữa bộ thu VHF với AIS gắn cố định và kết nối NMEA 2000 ™

IC-M400BB

VHF MARINE TRANSCEIVER
Hộp đen thu phát khi không gian ở mức cao cấp

IC-M324/IC-M324G

VHF MARINE TRANSCEIVER
Bộ thu phát VHF mang lại hiệu suất hàng đầu và giá trị tuyệt vời!

IC-M220

VHF MARINE TRANSCEIVER
Chất lượng cao, hiệu suất tuyệt vời

IC-M200

VHF MARINE TRANSCEIVER
Đáp ứng về Hiệu suất, độ tin cậy, chất lượng và giá trị
Facebook