Hotline: 0916159400
0916159400

Góc kỹ thuật

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ BỘ ĐÀM ICOM IC-V86/ U86

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ BỘ ĐÀM ICOM IC-V86/ U86

Hướng dẫn cài đặt tần số bộ đàm Icom IC-V86 và Icom IC-U86

03/02/2020 | 1 lượt xem

Cự li liên lạc bộ đàm bao xa phụ thuộc vào yếu tố gì?

Cự li liên lạc bộ đàm bao xa phụ thuộc vào yếu tố gì?

Cự ly liên lạc bộ đàm bao xa, phụ thuộc vào những yếu tố gì?

03/02/2020 | 1 lượt xem

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ CHO BỘ ĐÀM ICOM IC-V88

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ CHO BỘ ĐÀM ICOM IC-V88

Hướng dẫn cài đặt tần số bộ đàm Icom IC-V88

03/02/2020 | 1 lượt xem

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

03/02/2020 | 1 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU