Máy Dò Cá Suzuki

ES-2035II

 • Màn hình màu: LCD 10,4 inch 
 • Độ phân giải: VGA 480x640 pixels
 • Nguồn cung cấp: DC 10,5V - 40V
 • Nguồn tiêu thụ: 25W
 • Kích thước: 296x288x130 mm
 • Trọng lượng: 5Kg (bao gồm khung)

Catalogue

Thông tin chi tiết

Phần Đầu Dò:

 • Tần số: Đơn/Kép: 50/200kHZ
 • Phạm vi: 0-2000m
 • Phạm vi theo giai đoạn: 0-900m
 • Có thể mở rộng thêm: 0-250m
 • Chế độ hiển thị: chế độ tần số đơn, chế độ tần số kép, chế độ mở rộng đáy, chế độ mục tiêu nhỏ, phạm vị A, chế độ dữ liệu điều hướng.
 • Dữ liệu màn hình: Độ sâu, tỉ lệ độ sâu.
Facebook