Máy Dò Cá Suzuki

ES-1080

 • Màn hình màu: LCD 10,4 inch 
 • Độ phân giải: 480x640 pixels
 • Nguồn cung cấp: DC 10,5V - 40V
 • Nguồn tiêu thụ: 45W
 • Kích thước: 296x288x130 mm
 • Trọng lượng: 6Kg (bao gồm khung)

Catalogue

Thông tin chi tiết

Phần Đầu Dò:

 • Tần số: Đơn 20, 24, 28, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 150, 220kHz
 • Phạm vi: 7 phạm vi tùy chỉnh 
 • Phạm vi theo giai đoạn: 0-900m
 • Có thể mở rộng thêm: 8 phạm vi tùy chỉnh
 • Chế độ hiển thị: chế độ tần số đơn, chế độ dải tự động,chế độ mở rộng 1 phần, chế độ dữ liệu điều hướng.
 • Dữ liệu màn hình: Độ sâu, thang độ sâu, VRM, hẹn giờ, nhiệt độ nước.
Facebook