Cự li liên lạc bộ đàm bao xa phụ thuộc vào yếu tố gì?.

 

Cự li liên lạc bộ đàm sẽ phụ thuốc vào nhiều yếu tố, cụ thể như sau:

  • Khoảng cách liên lạc của bộ đàm phụ thuộc vào các yếu tố chính sau: tần số, công suất, địa hình/ vật cản xung quanh, độ cao của ăng ten (đặc biệt với tần số VHF và UHF), các nguồn gây nhiễu, thời tiết…

  • Bộ đàm VHF/ UHF 1W trên mặt đất bằng phẳng liên lạc trong khoảng 1,5km. Gấp đôi công suất tăng thêm bằng 1/3. Một bộ đàm 2W trên mặt đất bằng phẳng liên lạc được khoảng  2km.

  • Trong những tòa nhà hoặc các công trình kiến trúc, bộ đàm VHF/UHF cầm tay (từ 1W – 5W) có thể liên lạc với nhau trong phạm vi 500m – 1000m.

  • Trong trường hợp phạm vi  liên lạc trực tiếp giữa các bộ đàm không đạt yêu cầu.Một Hệ thống trạm phát lặp sẽ là giải pháp cho trường hợp này. Để xây dựng một hệ thống phát lặp vô tuyến phải được thử nghiệm bởi nhân viên Kỹ thuật có kinh nghiệm.Từ đó mới đưa ra cấu hình hợp lý cho khách hàng.

 

Facebook