Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom.

Chức năng Man Down là gì?

  • Trượt và té ngã là một trong những hình thức tai nạn phổ biến nhất xảy ra tại nơi làm việc. Đôi khi những điều này có thể nghiêm trọng. Nếu một nhân viên bị ngã bất tỉnh trong quá trình làm việc, họ sẽ không thể gọi trợ giúp và có thể bị bỏ lại hàng giờ, không được kiểm tra và trong tình trạng nguy kịch.

  • Chức năng Man Down của bộ đàm tích hợp cảm biến góc nghiêng. Cảm biến này phát hiện và gửi báo động nếu người dùng không di chuyển hoặc chuyển động rất hạn chế hoặc bộ đàm được đặt vượt quá góc nghiêng được cài đặt trước trong một thời gian xác định. Trước khi cảnh báo Man Down được kích hoạt và gửi báo động đến người giám sát, người dùng có thể hoãn phát tín hiệu cảnh báo để ngăn báo động sai.

Chức năng Lone Worker là gì?

  • Những người làm việc đơn độc là những người làm việc một mình mà không có sự giám sát theo dõi từ các bộ phận liên quan.
  • Những nhân viên này thường phải đối mặt với những thách thức và rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ.
  • Chức năng Lone Worker của bộ đàm được kích hoạt khi người sử dụng không tác động vào bộ đàm trong khoảng thời gian được xác định trước. Bộ đàm sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo đến người giám sát có liên quan. Trước khi phát tín hiệu cảnh báo, bộ đàm sẽ phát âm thanh cảnh báo giúp người sử dụng xác nhận và hoãn tự động phát tín hiệu cảnh báo khi thấy chưa cần thiết.
Facebook