Bộ đàm Analog

Cầm tay

IC-U88/IC-V88

UHF/VHF
IC-U88
IC-V88

Máy bộ đàm chuyên nghiệp Nhỏ gọn, Chống nước và ngăn bụi chuẩn IP67

IC-U86/IC-V86

UHF/VHF
IC-U86
IC-V86

Bộ đàm cầm tay công suất cao cho cự li liên lạc xa hơn

Di động

IC-2730A

VHF/UHF DUAL BAND TRANSCEIVER
Bộ đàm băng tần kép với Bluetooth® tùy chọn
Facebook