Anten 144/430MHz (2m/70cm)
X520M

  • Chiều dài: 5,2m / Chiều dài hướng tâm: 52cm / Trọng lượng: 2,0kg
  • Độ lợi: 8,3dB (144 MHz), 11,7dB (430 MHz) / Mức công suất tối đa: 200W FM (Tổng cộng)
  • Trở kháng: 50ohms / VSWR: Dưới 1,5:1 / Tốc độ gió định mức: 40m/giây
  • Đường kính cột được chấp nhận: 30mm đến 62mm / Đầu nối: MJ
  • Loại: Tải C x5/8wave (144 MHz), Tải C 8x5/8 wave (430 MHz)

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook