WALKER 5000
Hệ thống siêu âm gió và thời tiết

 • Cột buồm đơn kết hợp siêu âm gió với thời tiết
 • NMEA
 • Có thể mở rộng với màn hình bổ sung
 • Cảm biến nhiệt độ nước biển tùy chọn
 • Gió thật tùy chọn
 • Được phê duyệt theo tiêu chuẩn IEC 60945, 61162 & 62288

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • P1002 Sensor :
  Lớp bọc ngoài được hàn kín với tiêu chuẩn IP65 (khi được gắn chính xác)
  Trọng lượng : 1.6Kg cộng với 3kg đối với cụm cáp và đầu nối dài 40 mét
 • P1255 Weather Indicator :
  Standard DIN 43700 case; 144 x 144 mm – depth 110mm
  Trọng lượng : 1.2kg
  Cables: đường kính 4.5 to 7 mm
  Hiển thị (có thể lựa chọn) :
Áp suất khí quyển và xu hướng
Nhiệt độ không khí
Độ ẩm tương đối
Nhiệt độ nước (Yêu cầu thêm cảm biến nước biển)
Facebook