Tai Nghe Dòng Series 6700

Model H6780-51

Có thể gắn mũ cứng

Model H6740-51

Kiểu Phía Sau Đầu (BTH) - Không Cần Bộ Chuyển Đổi

Model H6740-35

Kiểu Phía Sau Đầu (BTH) - Không Cần Bộ Chuyển Đổi

Model H6740-34

Kiểu Phía Sau Đầu (BTH) - Không Cần Bộ Chuyển Đổi

Model H6740-M

Kiểu Phía Sau Đầu (BTH)
Facebook