Dòng Tai Nghe Phản Hồi

Model H3335

Tai nghe sê-ri 3300 thường được sử dụng cho truyền thông liên lạc và phản hồi
 

Model H3331

Tai nghe sê-ri 3000 thường được sử dụng cho truyền thông liên lạc và phản hồi
 

Model H9930

Lý tưởng cho người điều hành tàu kéo, đội làm đường và đội làm tan băng

Model H3530

Tai nghe có dây sê-ri 3000 được thiết kế cho người lái tàu kéo trong hoạt động phản hồi
 
Facebook