Dòng Tai Nghe Phản Hồi

Model H9930

Lý tưởng cho người điều hành tàu kéo, đội làm đường và đội làm tan băng

Model H3530

Tai nghe có dây sê-ri 3000 được thiết kế cho người lái tàu kéo trong hoạt động phản hồi
 

Model H3331

Tai nghe sê-ri 3000 thường được sử dụng cho truyền thông liên lạc và phản hồi
 

Model H3335

Tai nghe sê-ri 3300 thường được sử dụng cho truyền thông liên lạc và phản hồi
 
Facebook Zalo