Máy Dò Quét Đa Tia (3D) Teledyne Blueview

PDS Multibeam Survey and Processing/Charting

Được thiết kế để thu thập và xử lý dữ liệu đa tia một cách hiệu quả và mang lại kết quả chất lượng cao, nhanh chóng

BV5000 3D Multibeam Scanning Sonar

Tạo hình ảnh có độ phân giải cao, giống như tia laser, về các khu vực dưới nước
Facebook