Kelvin Hughes MANTA NEO
Hệ thống định vị tích hợp

  • Dễ vận hành, dễ dàng lắp đặt
  • Tùy chọn màn hình 22" và 26"
  • Màn hình LED rộng có kính chuyên dụng
  • Chống phản chiếu ánh sắng mặt trời
  • Kết nối dễ dàng, hệ thống nối mạng.​
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

RA ĐA HÀNG HẢI
TÍCH HỢP KHỐI XỬ LÝ VỚI MÀN HÌNH
Dòng ra đa hàng hải thế hệ mới nhất được phát triển bởi Kelvin Hughes có khối xử lý được tích hợp với màn hình, là thiết bị dẫn đầu thế giới với các chức năng phần mềm từ các dòng ra đa MantaDigital™ trước đó (MD12, MD13), được bổ sung thêm nhiều cải tiến và được đặt tên mới.
Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình được thiết kế để hoàn thiện các dòng ra đa băng X và SharpEye™ băng S như là một phần của một hệ thống ra đa tích hợp tinh giản nối mạng nhằm giảm bớt các giao tiếp, kết nối kiểu cũ.
 
Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình cung cấp ra đa, ra đa có bản đồ và hệ thống bản đồ điện tử (ECS) trong một hệ thống đơn có thể nối mạng, làm việc như một trạm chủ có các tính năng hỗ trợ dẫn đường lập kế hoạch tuyến đi và huấn luyện.
Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình được phê chuẩn (MSC192/79 / IEC 62388 ED2) và dùng để tăng cường tính năng tránh va và các tính năng nhận biết tình huống như là một bộ chỉ thị PPI kép, cảnh báo va chạm, chế độ hiển thị và chế độ tăng cường phát hiện mục tiêu (ETD).
 
 
 
 
 
Facebook