McMurdo Kannad 86-630A Battery Kit for Rescuer 2 & SART4

  • Điện áp: 11,5V / 5,5V
  • Dung lượng: 1300 mAh
  • Pin Lithium

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook