MK2002S-W
Hộp la bàn thu gọn

  • Được chấp thuận cho tàu lên đến 150gt
  • Có sẵn ở cả phiên bản Reflector và không Reflector
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Cải thiện độ kín nước xung quanh boong/khu vực kính tiềm vọng

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook