Máy Thu Bộ Ghép Nối

RX3852-3408-31

Đầu thu bộ ghép nối RFI 380-520MHz (220-550MHz) 8-128 Way, 12VDC, N(F), 1RU

RX3852-3408-31-24

Đầu thu bộ ghép nối RFI 380-520MHz (220-550MHz) 8-128 Way, 12VDC, N(F), 1RU

RX3852-3408-31-48

Đầu thu bộ ghép nối RFI 380-520MHz (220-550MHz) 8-128 Way, 48VDC, N(F), 1RU
Facebook