Máy Dò Sâu Đơn Tia Teledyne Reson

DESO 5DS

Máy đo độ sâu đơn tia toàn đại dương
Facebook