Máy Dò Sâu Đa Tia - Nước Sâu

SeaBat 7160

Hệ thống đo tiếng vang đa tia

HydroSweep MD/30

Máy đo sâu đa tia có độ sâu trung bình

HydroSweep MD/50

Máy đo sâu đa tia có độ sâu từ nông đến trung bình

HydroSweep DS

Máy đo sâu đa tia  biển sâu
Facebook