Máy Bộ Đàm WIFI

Máy bộ đàm WLAN

IP100H/IP100FS/IP1000C

WLAN Transceiver /WLAN Transceiver APP /WLAN Transceiver Controller
IP100H
IP100FS
IP1000C
Giao tiếp song công đầy đủ hoạt động qua mạng LAN không dây và mạng IP
Facebook