Máy Bộ Đàm Kỹ Thuật Số P25

Bộ đàm cầm tay P25

IC-F7040T

P25 DIGITAL TRANSCEIVERS

P25 Thông thường và Trunking Nhỏ nhất và Nhẹ nhất so với các dòng cùng loại

Bộ đàm trạm P25

IC-F9511HT

VHF P25 CONVENTIONAL & TRUNKED TRANSCEIVER
Hiệu suất cao cho một máy phát đáp !
Facebook