La Bàn Từ Để Bàn

T-150SLK

La bàn Daiko

 • Nhà sản xuất: Daiko Keiki Japan, Osaka
 • Model No: T-150SLK
 • Đường kính (inch): 6"
 • Kích thước (mm): 355x460x205
 • Trọng lượng(kg): 10.2
 • Phù hợp với mọi loại tàu.

SSA2-100

La bàn Daiko

 • Nhà sản xuất: Daiko Keiki Japan, Osaka
 • Model No: SSA2-100
 • Đường kính (inch): 4"
 • Kích thước (mm): 205 x 205 x 135
 • Trọng lượng(kg): 2.3
 • Phù hợp với mọi loại tàu.

SSA2-130

La bàn Daiko

 • Nhà sản xuất: Daiko Keiki Japan, Osaka
 • Model No: SSA2-130
 • Đường kính (inch): 5"
 • Kích thước (mm): 235 x 235 x 135
 • Trọng lượng(kg): 3.2
 • Phù hợp với mọi loại tàu.

SSA2-150

La bàn Daiko

 • Nhà sản xuất: Daiko Keiki Japan, Osaka
 • Model No: SSA2-150
 • Đường kính (inch): 6"
 • Kích thước (mm): 265 x 265 x 160
 • Trọng lượng(kg): 4.7
 • Phù hợp với mọi loại tàu.

SSA3-100

La bàn Daiko

 • Nhà sản xuất: Daiko Keiki Japan, Osaka
 • Model No: SSA3-100
 • Đường kính (mm): 130
 • Kích thước (mm): 130x130x70
 • Trọng lượng(kg): 0.9
 • Phù hợp với mọi loại tàu.
 • Có 2 màu: Đen và trắng.
Facebook