Hệ Thống Radar MANTADIGITAL™


  • Công nghệ màn hình.
  • Tăng cường phát hiện mục tiệu.
  • Màn hình PPI kép
  • Công nghệ thể rắn SharpEye™ 
  • Anten và khối quay

Catalogue

Thông tin chi tiết

Kelvin Hughes cung cấp một loạt các hệ thống ra đa. Từ các máy thu phát sử dụng công nghệ thể rắn tối tân SharpEye™ cho đến các máy thu phát sử dụng đèn từ truyền thống, tất cả đều sử dụng sáng kiến của chúng tôi là màn hình đa chức năng MantaDigital™ và các an-ten cấu hình thấp.
Các biến thể bao gồm: 10kW và 25kW ở băng tần X, thu phát 30kW dùng đèn từ và công nghệ thể rắn SharpEye™ 200W ở băng tần S.
CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH
Trạm làm việc hàng hải đa năng MantaDigital™ cung cấp các chức năng ra đa, bản đồ ra đa, ECDIS và điều khiển tàu trong cùng một trạm. Các chế độ Type Approved khác nhau có thể được hiển thị toàn bộ với một cái “trỏ và kích” vào biểu tượng liên quan trên màn hình.
Các đặc điểm chính bao gồm màn hình PPI kép, ETD (Tăng cường sự phát hiện mục tiêu), phát hiện băng, bản đồ ra đa, chế áp nhiễu dải rộng, thiết bị quan trắc tàu và xếp chồng ra đa.
 
TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN MỤC TIÊU
ETD có ý nghĩa quan trọng để tăng cường hiển thị tất cả các mục tiêu mà không can nhiễu với hình ảnh hoặc sự hoạt động bình thường của ra đa. Điều này đạt được bằng cách xử lý tương quan các tín hiệu phản hồi trong một chu kỳ dài và sau đó phân bổ sắc thái màu sắc tùy theo cường độ của tín hiệu phản hồi và sử dụng các màu sắc khác nhau cho các mục tiêu đứng yên và chuyển động. Khi được kết hợp với màn hình PPI kép, trắc thủ có thể tiếp tục sử dụng ra đa theo cách thông thường với việc bổ sung một sự phát hiện nâng cao trên màn hình PPI thứ hai. ETD là một tiện ích to lớn khi có băng tuyết hoặc để phát hiện mảnh vỡ và các thuyền nhỏ.
MÀN HÌNH PPI KÉP
Những rủi ro của màn hình ra đa hiện đại là trở nên bị nhiễu thông tin như từ các ký hiệu ARPA, các vết đi, dữ liệu AIS và bản đồ. Khi tìm kiếm các địa chỉ nhỏ gián đoạn, đây không phải làm một ý tưởng và vì vậy chúng tôi giới thiệu một màn hình PPI thứ hai. Màn hình này cho phép trắc thủ thuận tiện từ các dữ liệu trong khi vẫn giữ được một màn hình rõ ràng đối với các mục tiêu nhỏ. Màn hình thứ hai có thể được cấu hình độc lập, và do đó, ví dụ các vết đi có thể được thiết lập là thực (True) trên một màn hình và thiết lập là tương đối (Relative) trên màn hình khác, giúp cho trắc thủ một hình ảnh tốt hơn và ngay lập tức xuất hiện các nguy cơ và chạm và hướng đi và tốc độ của các tàu khác.
 
CÔNG NGHỆ THỂ RẮN SHARPEYE™
Không sử dụng đèn từ tức là không cần phải bảo trì thường xuyên, độ tin cậy cực cao, và giá thành thấp cho chủ tàu.
 
Mặc dù có công suất đỉnh thấp (200W), khả năng phát hiện, đặc biệt là trong thời tiết xấu, là tốt hơn so với các ra đa sử dụng đèn từ. HIệu suất ra đa cũng có được từ việc máy thu phát được lắp đặt trên cột, do đó giảm thiểu sự mất mát tín hiệu trong ống dẫn sóng đồng thời đơn giản hóa việc lắp đặt. Độ tin cậy cao và việc không yêu câu bảo dưỡng định kỳ do đó việc truy xuất vào máy thu phát hầu như được loại bỏ.
 
 
AN-TEN VÀ KHỐI QUAY
Các loại an-ten sẵn có là 1.3m, 1.9m và 2.5m ở băng tần X và 3.9m ở băng tần S, và tất cả được cấp bằng sáng chế thiết kế cấu hình thấp để giảm tải trọng và tăng niên hạn sử dụng. Các an-ten sử dụng nguyên lý ống kính bằng polyrod cho phép giảm kích thước theo chiều đứng giúp an-ten nhẹ hơn đáng kể và thiết kế cấu hình thấp làm giảm tải cho mô tơ và hộp số.
 
HỆ THỐNG RA ĐA MANTADIGITAL™
Kelvin Hughes cung cấp một loạt các hệ thống ra đa. Từ các máy thu phát sử dụng công nghệ thể rắn tối tân SharpEye™ cho đến các máy thu phát sử dụng đèn từ truyền thống, tất cả đều sử dụng sáng kiến của chúng tôi là màn hình đa chức năng MantaDigital™ và các an-ten cấu hình thấp.
Các biến thể bao gồm: 10kW và 25kW ở băng tần X, thu phát 30kW dùng đèn từ và công nghệ thể rắn SharpEye™ 200W ở băng tần S.
CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH
Trạm làm việc hàng hải đa năng MantaDigital™ cung cấp các chức năng ra đa, bản đồ ra đa, ECDIS và điều khiển tàu trong cùng một trạm. Các chế độ Type Approved khác nhau có thể được hiển thị toàn bộ với một cái “trỏ và kích” vào biểu tượng liên quan trên màn hình.
Các đặc điểm chính bao gồm màn hình PPI kép, ETD (Tăng cường sự phát hiện mục tiêu), phát hiện băng, bản đồ ra đa, chế áp nhiễu dải rộng, thiết bị quan trắc tàu và xếp chồng ra đa.
 
TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN MỤC TIÊU
ETD có ý nghĩa quan trọng để tăng cường hiển thị tất cả các mục tiêu mà không can nhiễu với hình ảnh hoặc sự hoạt động bình thường của ra đa. Điều này đạt được bằng cách xử lý tương quan các tín hiệu phản hồi trong một chu kỳ dài và sau đó phân bổ sắc thái màu sắc tùy theo cường độ của tín hiệu phản hồi và sử dụng các màu sắc khác nhau cho các mục tiêu đứng yên và chuyển động. Khi được kết hợp với màn hình PPI kép, trắc thủ có thể tiếp tục sử dụng ra đa theo cách thông thường với việc bổ sung một sự phát hiện nâng cao trên màn hình PPI thứ hai. ETD là một tiện ích to lớn khi có băng tuyết hoặc để phát hiện mảnh vỡ và các thuyền nhỏ.
 
MÀN HÌNH PPI KÉP
Những rủi ro của màn hình ra đa hiện đại là trở nên bị nhiễu thông tin như từ các ký hiệu ARPA, các vết đi, dữ liệu AIS và bản đồ. Khi tìm kiếm các địa chỉ nhỏ gián đoạn, đây không phải làm một ý tưởng và vì vậy chúng tôi giới thiệu một màn hình PPI thứ hai. Màn hình này cho phép trắc thủ thuận tiện từ các dữ liệu trong khi vẫn giữ được một màn hình rõ ràng đối với các mục tiêu nhỏ. Màn hình thứ hai có thể được cấu hình độc lập, và do đó, ví dụ các vết đi có thể được thiết lập là thực (True) trên một màn hình và thiết lập là tương đối (Relative) trên màn hình khác, giúp cho trắc thủ một hình ảnh tốt hơn và ngay lập tức xuất hiện các nguy cơ và chạm và hướng đi và tốc độ của các tàu khác.
 
CÔNG NGHỆ THỂ RẮN SHARPEYE™
Không sử dụng đèn từ tức là không cần phải bảo trì thường xuyên, độ tin cậy cực cao, và giá thành thấp cho chủ tàu.
Mặc dù có công suất đỉnh thấp (200W), khả năng phát hiện, đặc biệt là trong thời tiết xấu, là tốt hơn so với các ra đa sử dụng đèn từ. HIệu suất ra đa cũng có được từ việc máy thu phát được lắp đặt trên cột, do đó giảm thiểu sự mất mát tín hiệu trong ống dẫn sóng đồng thời đơn giản hóa việc lắp đặt. Độ tin cậy cao và việc không yêu câu bảo dưỡng định kỳ do đó việc truy xuất vào máy thu phát hầu như được loại bỏ.
 
 
AN-TEN VÀ KHỐI QUAY
Các loại an-ten sẵn có là 1.3m, 1.9m và 2.5m ở băng tần X và 3.9m ở băng tần S, và tất cả được cấp bằng sáng chế thiết kế cấu hình thấp để giảm tải trọng và tăng niên hạn sử dụng. Các an-ten sử dụng nguyên lý ống kính bằng polyrod cho phép giảm kích thước theo chiều đứng giúp an-ten nhẹ hơn đáng kể và thiết kế cấu hình thấp làm giảm tải cho mô tơ và hộp số.
Facebook Zalo