Hệ Thống Lái Động Cơ Đẩy Unikas

TP-50/TP-500 series

Hệ thống bù đắp các tác động của dòng chảy và gió để giữ cho mũi tàu đi đúng hướng
Facebook