Máy Đo Lưới

KNF-200

Máy đo vị trí và tốc độ chìm của lưới đánh cá

 

Facebook