Duplexer VHF

DP1517-5166-NR

Bộ song công RFI, Notch di động 150-174 MHz, T / R 6,8 MHz, 50W; N(F)

DP1517-5164-NR

Bộ song công RFI, Notch di động 150-174 MHz, T / R 4,6 MHz, 50W; N(F)

DP1517-0882-32

Bộ song công RFI, Băng thông 151-172MHz, Băng thông chuyển 2MHz, *21MHz T/R*, 200W, 4RU; N(F)

DP1517-0881-32

Bộ song công RFI, Băng thông 151-172MHz, Băng thông 1MHz, * 21MHz T/R SPLIT *,75W ,4RU; N(F)
Facebook