Duplexer UHF

DP4749-3462-32

Bộ song công RFI CB, UHF, BP/BR, 470-490MHz, 0,75MHz T/R, 100W, N(F), 5RU

DP4042-0804-32

Bộ song công RFI, Băng thông 400-420 MHz, Băng thông chuyển 2 MHz, T / R tối thiểu 5 MHz, 100W, 2RU; N(F)

DP4042-5166-NR

Bộ song công RFI, Notch di động 400-420MHz, T/R 6MHz, 50W; N(F)

DP4042-5169-NR

Bộ song công RFI, Notch di động 400-420 MHz, T / R 9,5 MHz, 50W; N(F)
 

 

 

Facebook