Đuôi chụp đèn dẫn dụ cá


  • Loại 1: 3kW/4kW
  • Loại 2: 1kW/1.5kW
  • Loại 3: 2kW

Catalogue

Thông tin chi tiết

Đui đèn cho bóng đèn câu mục, chụp mực, loại Hàn Quốc

Facebook