Dòng Tai Nghe David Clark Cho Bộ Phận Rã Đông

Model H3392

Tai nghe một tai sê-ri 3300 thường được sử dụng trong buồng lái trong các quy trình khử băng có dây
 

Model H3332

Tai nghe sê-ri 3300 thường được người vận hành xe thùng sử dụng trong các quy trình làm tan băng có dây
 
Facebook