Dòng Tai Nghe Cho Bộ Phận Bảo Trì

Model H3313

Tai nghe kiểu Muff-Mic sử dụng nhiều trong hoạt động bảo trì và vận hành đường nối
 

Model H3312

Tai nghe kiểu Muff-Mic sử dụng trong nhiều hoạt động bảo trì và vận hành đường nối
 

Model H3310

Tai nghe kiểu Muff-Mic sử dụng cho nhiều hoạt động bảo trì và vận hành đoạn đường nối
 
Facebook