Máy Quét Sonar Màu

SCS-60

Máy siêu chụp Sonar quét màu kỹ thuật số nhỏ gọn
 

SCS-18H

Sonar quét màu nửa vòng tần số cao

SCS-88

Máy siêu chụp Sonar quét màu tần số cao
 

SCS-50

Máy siêu chụp Sonar quét màu tần số trung bình

 

SCS-24

Máy siêu chụp Sonar quét màu tần số thấp
 

SCS-22

Siêu quét tần số thấp

 

Facebook