Camera Bowtech

HD Zoom IP

Camera IP zoom góc rộng 10:1

Low Light IP

Camera dưới nước IP đơn sắc ánh sáng yếu

L3C/LCC-720-L

Máy ảnh CCD màu/đơn sắc độ phân giải cao thu nhỏ với đèn tích hợp

Surveyor-WAHD

Camera zoom màu độ nét cao góc rộng

Surveyor-HD-Pro

Máy quay video zoom màu góc siêu rộng HD dưới nước

Surveyor-SD

Camera kiểm tra (Zoom màu)

Explorer-Pro

Camera điều hướng (Đơn sắc ánh sáng yếu)

L3C-AHD

Máy ảnh lặn

LCC-720

Máy ảnh lặn

L3C-720

Máy ảnh lặn

L3C-HD

Máy ảnh lặn
Facebook