Cảm Biến Vận Tốc Âm Thanh

SVP 70

Đầu dò vận tốc âm thanh gắn cố định
Facebook