Cảm Biến Chuyển Động

DMS-550RP

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,50 °

DMS-535RP

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,35 °

DMS-525RP

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,25 °

DMS-550

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,50 °

DMS-525

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,25 °

DMS-RP30

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,30°

DMS-RP25

Cảm biến chuyển động đa hướng độ chính xác 0,25°

DMS-25

Cảm biến chuyển động 0,25 °

DMS-10

Cảm biến chuyển động 0,10 °

DMS-05

Cảm biến chuyển động 0,05 °

DMS-H

DMS nâng cao
Facebook