Dòng Máy Bơm Chìm "PONDY" & "MARINE PET"

Submersible Pump Sea Water SK Series SK-2524

Máy bơm chìm nước biển "PONDY" & "MARINE PET"

Submersible Pump Sea Water BL Series BL-2524N

Máy bơm chìm nước biển "PONDY" & "MARINE PET"

Submersible Pump Sea Water BL Series BL-2512N

Máy bơm chìm nước biển "PONDY" & "MARINE PET"
Facebook