Bộ Anten Lưỡng Cực Đa Hướng RFI

BA80-41-P

Bộ lưỡng cực nhị phân VHF 136-174MHz - 6 DBd

BA80-67-P

Bộ lưỡng cực nhị phân UHF 400-520MHz - 6 DBd
Facebook