Hotline: 0916159400
0916159400

Ai phải xin cấp phép khi đăng ký tần số phát sóng vô tuyến điện ?

 


Ai phải xin cấp phép ?

Mọi tổ chức, cá nhân (người sử dụng) sử dụng băng tần số (băng tần), tần số vô tuyến điện (tần số) và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (thiết bị) phải có giấy phép trừ trường hợp thiết bị sử dụng nằm trong danh mục thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện.

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện do Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định và công bố, các thiết bị trong danh mục này khi sử dụng phải tuân theo các điều kiện kỹ thuật và khai thác cụ thể của quy định.

( Điều 64, chương IV, Pháp lệnh BC,VT)

 

 


Bài viết khác

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU