Hotline: 0916159400
0916159400


MÁY DÒ CÁ NGANG SONAR
CSS 3000-110

Bước quét 60, 120 ,180,450.

Công suất 2,1kW mạnh mẽ.

Tần số 110kHz.

Cảm biến nhiệt độ nước biển.

Nhìn xa hơn trông rộng hơn với tốc độ rất nhanh.

Giá bán: Liên hệ

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU