Máy Thu Navtex McMurdo SmartFind GMDSS


  • Màn hình màu rộng 6"
  • Màn hình đơn giản và trực quan 
  • Phông chữ cực lớn dễ đọc
  • Thu 3 kênh đồng thời.
  • Giám sát tín hiệu ESM
  • Xuất thông tin ra máy in.
  • Khả năng giao tiếp với GPS.
  • Khả năng giao tiếp thiết bị INS và ECDIS.
  • Có sẵn anten phù hợp giải tần.

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook Zalo