COMMUNICATIONS RECEIVER
IC-R20
Quét, Giám sát, Ghi lại - Pro Scanner

  • Bộ thu băng thông cực rộng: 150 kHz đến 3304.999MHz
  • Tính năng quét: 100 kênh / giây
  • BP-206 cung cấp 11 giờ nhận liên tục
  • Số kênh bộ nhớ:1250 (1000 thông thường, 50 cạnh quét và 200 ghi tự động vào bộ nhớ)
  • Tín hiệu âm báo CTCSS, DTCS
  • Máy ghi âm kỹ thuật số (âm thanh) 260 phút
  • Khả năng lập trình PC
  • Chức năng giảm tiếng ồn

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook Zalo