Hotline: 0916159400
0916159400


MÁY ĐỊNH VỊ ĐO SÂU DÒ CÁ
V-6810P

Màn hình màu LCD 6.4 inch. Độ phân giải cao 640x480 pixel

Bộ nhớ 1800 điểm, bộ nhớ vết 8000 điểm.

Máy được cài ngôn ngữ Tiếng Việt

Tần số họat động: 50 or 200kHz, công suất phát 400W.

Điện áp nguồn: 11-42 VDC

Giá bán: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Các kiểu màn hình: Định vị hải đồ, CDI, trạng thái vệ tinh, định vị dò cá hải đồ kết hợp, đo sâu dò cá.

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU