Hotline: 0916159400
0916159400


Kelvin Hughes
Navigation Radar

 

Giá bán: Liên hệ

Thông tin chi tiết

RA ĐA HÀNG HẢI

TÍCH HỢP KHỐI XỬ LÝ VỚI MÀN HÌNH

Dòng ra đa hàng hải thế hệ mới nhất được phát triển bởi Kelvin Hughes có khối xử lý được tích hợp với màn hình, là thiết bị dẫn đầu thế giới với các chức năng phần mềm từ các dòng ra đa MantaDigital™ trước đó (MD12, MD13), được bổ sung thêm nhiều cải tiến và được đặt tên mới.

Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình được thiết kế để hoàn thiện các dòng ra đa băng X và SharpEye™ băng S như là một phần của một hệ thống ra đa tích hợp tinh giản nối mạng nhằm giảm bớt các giao tiếp, kết nối kiểu cũ.

Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình cung cấp ra đa, ra đa có bản đồ và hệ thống bản đồ điện tử (ECS) trong một hệ thống đơn có thể nối mạng, làm việc như một trạm chủ có các tính năng hỗ trợ dẫn đường lập kế hoạch tuyến đi và huấn luyện.

Dòng ra đa với khối xử lý được tích hợp với màn hình được phê chuẩn (MSC192/79 / IEC 62388 ED2) và dùng để tăng cường tính năng tránh va và các tính năng nhận biết tình huống như là một bộ chỉ thị PPI kép, cảnh báo va chạm, chế độ hiển thị và chế độ tăng cường phát hiện mục tiêu (ETD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU