Hotline: 0916159400
0916159400

Hỗ trợ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ CHO BỘ ĐÀM ICOM IC-V88

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ CHO BỘ ĐÀM ICOM IC-V88

Hướng dẫn cài đặt tần số bộ đàm Icom IC-V88

03/02/2020 | 1 lượt xem

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

Chức năng man down và lone worker của bộ đàm Icom

03/02/2020 | 1 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU