Hotline: 0916 159 400
0916 159 400

Cục Tần Số-Viễn Thông

Nhiều thiết bị truyền thanh không dây gây nguy hiểm cho máy bay

Nhiều thiết bị truyền thanh không dây gây nguy hiểm cho máy bay

Nhiều thiết bị truyền thanh không dây gây nguy hiểm cho máy bay

21/01/2019 | 1 lượt xem

Hội nghị phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện

Hội nghị phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện

Hội nghị phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện và các quy định pháp luật liên quan...

21/01/2019 | 1 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU