Hotline: 0916 159 400
0916 159 400

Cục Đăng Kiểm

Những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ATGT đường thủy

Những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ATGT đường thủy

Thời gian qua,TNGT đường thủy có những bước chuyển biến tích cực.

21/01/2019 | 1 lượt xem

Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu

Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu

Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu

21/01/2019 | 1 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU