Bộ Nhã Thủy Tĩnh McMurdo E3/G4 E5/G5 


  • Gọn nhẹ.
  • Được phân loại không nguy hiểm.
  • Phù hợp tiêu chuẩn mới nhất của SOLAS & IMO.
  • Lắp đặt phù hợp với các  loại đế bộ nhả có trên thị trường.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Thời hạn sử dụng 2 năm..

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook Zalo